Yalı Hanı Han Kahvesi Sürekli sergi / Continuous Exhibition @ Çanakkale

Sürekli sergi, Yalı Han, Çanakkale
Continuous Exhibition, Yalı Han, Çanakkale
#yalıhanı #hankahvesi #hankahvesiçanakkale

Mart. 2019 (3. Bölüm) /

March. 2019 (3rd Part)

 

 

Ekim. 2018 – Mart. 2019 (2. Bölüm) /

October. 2018 – March. 2019 (2nd Part)

 

 

 

Haziran-Ekim 2018 1. Bölüm /

June-October 2018 1st Part