Yalı Hanı Han Kahvesi Sürekli sergi / Continuous Exhibition @ Çanakkale

Sürekli sergi, Yalı Han, Çanakkale
Continuous Exhibition, Yalı Han, Çanakkale
#yalıhanı #hankahvesi #hankahvesiçanakkale

Mart. 2019 (3. Bölüm) /

March. 2019 (3rd Part)

 

 

Ekim. 2018 – Mart. 2019 (2. Bölüm) /

October. 2018 – March. 2019 (2nd Part)

 

 

 

Haziran-Ekim 2018 1. Bölüm /

June-October 2018 1st Part

 

Eski Projeler / Old Projects

Naz
(Ben burada yaşarım)

Kendi kendimize karaladığımız ve hoşumuza giden küçük küçük imgeler, insanın varlığını sabitleyebildiği ve toparlanıp odaklayabildiği alanlar açabiliyor. Benim ilgilendiğim karalamaların ortaya çıktığı anların dürüstlüğünü ve kişisel estetiğini bir sürece ve seyirci ilişkisine taşıyabilmek.

Naz, toplumsal beklentiler ve varoluş arasında sıkışmaya ve de sistematik bir izsizleştirmeye incelerek direnir. Kaligrafi fırçaları ve çini mürekkebi ile yaptığım bu seride direniş ve varoluş üzerine soyut çalışmalar yer alıyor.

Sunum panoları, fotokopi kağıtları ve paket kağıtlarının üzerinde resmi ve gayri resmi ilişkiler ve kopukluklar beliriyor, imzalanıyor mühürlenip açılıyor. Takip ve tekrar içerisinde, beyaz üzerine siyah ile çizgi ve lekelerle kurduğum dünyamı izleyiciye açıyorum.

2007, Alphan Vardarlı

Coyness
(I live here)

Little images we scribble to ourselves, can open areas where a person can establish his existence and get oneself together to focus. What I am interested here is to carry the honesty and the personal aesthetics of those moments to a process and a viewer relation.

Coyness resists being congested between social expectations and existence and a systematic cluelessness by appearing more refined. In this series, which I produced with calligraphy brushes and Indian ink, there are abstract works on resistance and existence.

On the office white surfaces of presentation boards and photocopy papers and upon the soft brown of wrapping papers, official and unofficial relations and non relations appear, get signed, sealed and opened. I am opening up my world to the viewers, which I have set up within pursuit and repetition, with black on white, with line and stain.

2007, Alphan Vardarlı

Resim1

Sonsuzluk Çözümü Sergisi – Notlar Bölümü / Infinity Solution Exhibition – Notes Section (2006)

bazen

Resim1

KALİGRAFİK KARALAMALAR

09.2005 Galata Perform “Görünürlük” Projesi

KALİGRAFİK KARALAMALAR
Kaligrafi : harfleri, güzel biçimler vererek yazma sanatı, güzel yazı sanatı.
Karalama : 1 karalamak eylemi. 2 el alıştırmak için yinelene yinelene yazılan yazı. 3 bir yazının, üstünde düzeltmeler yapılan, temize çekilmemiş taslağı. 4 kara çalma, leke sürme, suç yükleme. (A. Püsküllüoğlu, Türkçe Sözlük, Yapı Kredi Yayınları, 1995)
Benim için çok özel bir dünyaya bir gezinti çizdiklerim. Elimi ve hayal gücümü olabildiğince serbest bırakıp, çoğu zaman müziğe kapılıyor ve düzeltmeye silip bozmaya gitmeksizin, sonsuz bir tekrar içinde ittiğim çizgiyi takip ediyorum. Bu sürekliliğin içinde, tekrarlayarak incelen bir estetikte, kendi dilimi bulmaya çalışıyorum. İçlerinde bir alfabe saklı gibi duran sayfalarda bu bazen bir bütünlüğe ulaşıyor; resimleşiyor.
Defterleri matbaalarda kullanılan kitap maketleri oluşturuyor.
Kullandığım markörler ise edding, artline ve de yoken.
Alphan Vardarlı, 2005

Kaligrafik Karalamalar from ALPHAN VARDARLI on Vimeo.

 

Resim1

 

212495

Büyük Boşluk – The Great Emptiness 15 Kasım – 31 Aralık 2005

Kuratör : Marcus Graf

20160319_204603 20160319_205322