Episteme Uzay Gemisi Projesi ve Moleküler Tarihçilik

Episteme Uzay Gemisi Projesi & Moleküler Tarihçilik
E-Kitap Sunumu 2018 (ISBN: 9780463748275)
Alphan Vardarlı

Foucault’nun 1980 yılında yazdığı “Güç ve Bilgi” kitabında “Episteme”, neyin bilimsel nitelikte sınıflandırılıp sınıflandırılamayacağının ayrımını olası kılan araçtır. Episteme Spacecraft Projesi’nde biyoloji bilimi hem bir temel, hem de bir değerdir. Amaç uzayda sürdürülebilir bir yaşamın üç temel problemi olan radyasyon, yer çekimi ve enerji sorunlarına bütüncül bir yaklaşım geliştirmek ve Dünya’daki sürdürülebilir hayatı uzayda ve başka gezegenlerde, aynı kalitede sürdürülebilir kılmaktır. Projede önerilen üç deney sayesinde, paydaşı simbiyoz (ortak yaşam) ve algoritması DNA olan bir simülasyonu mikrodan makroya kurmak mümkün olabilir.
Moleküler Tarihçilik DNA’yı, geçmişi, şimdiyi ve geleceği, yani tarihi olan, temel bir moleküler yapı taşı olarak kabul eder. DNA, canlılığı “gelecek hareket”, yani “can ve canlının hayatı” olarak büyük bir fiziksel verimlilikle yönlendirir. Aslında canlılık, evrendeki her bir atomun dönüşebileceği, dönüştürülebileceği ve varlığına hizmet edeceği bir potansiyeldir. Her canlıyı bir olay alanı olarak görebilir ve her canlının bireysel bir zaman ve yaşam gerçekliğinden bahsedebiliriz. Hatta atomun potansiyeli olarak “canlılık” düşüncesi ile evrensel bir canlılık zamanını düşünebiliriz. Yaşamın coşkun bir şekilde yer aldığı dünyamızı, Greenwich gibi bir sıfır meridyeni olarak alabilir ve canlı evrenin saatini buradan kurgulamaya başlayabiliriz. Hedef evrensel bir canlı tanımını karbon bazlı canlıdan öteye taşımak, canlının canlılığını her açıdan tespit edip, DNA kökenli anlayabilmektir. Cansız madde ve makinenin, canlılığa ve kalitesine etkileri açısından değerlendirilebilmesi de amaçlanmaktadır. Moleküler Tarihçilik evrensel bir canlılık zamanının felsefesi, Episteme Spacecraft Projesi ise bu canlılık alanının evrensel bir simbiyoz çemberi içinde, bilimsel olarak tespitinin bir yoludur.

https://www.smashwords.com/books/view/907252